As Oy Vantaan Gammelkullantanhua

As Oy Vantaan Gammelkullantanhua sijait­see Jokiniemessä, joka on osa Tikkurilan kes­kus­ta­taa­ja­maa. Alueen pal­ve­lut löy­ty­vät läheltä Tikkurilasta. Alueella sijait­see myös Tikkurilan alueen pää­ur­hei­lu­kent­tä Hiekkaharjun urhei­lu­kent­tä, Hiekkaharju Golfin golf­kent­tä sekä useita urhei­lu­hal­le­ja Tennistien var­rel­la.

Kohde on ennak­ko­mark­ki­noin­nis­sa

Arvioitu valmistumisaika 10/2018
Ota yhteys myyntiin

020 754 5555

ville@sisco.fi

Jokiniemi

Omalla ton­til­la sijait­se­va As Oy Vantaan Gammelkullantanhua käsit­tää yhteen­sä 88 kpl 30-77m2 sau­nal­li­sia huo­neis­to­ja. Suurimmat 4h+kt+s/77m2 huo­neis­tot sijait­se­vat pari­ta­lois­sa ja pie­nem­mät huo­neis­tot luh­ti­ta­lois­sa. Kaikissa 1. ker­rok­sen huo­neis­tois­sa on oma piha ja 2. ker­rok­sen huo­neis­tois­sa tilava parveke.

Pääasiallisena raken­nus­ma­te­ri­aa­li­na käy­te­tään eko­lo­gis­ta MASSIIVIPUUTA ja talo­yh­tiö lii­te­tään kau­ko­läm­pö­verk­koon.

Yhtiö raken­tuu lois­ta­val­le pai­kal­le Vantaanjoen varteen Jokiniemen rau­hal­li­sel­le alu­eel­le.

Tässä lois­ta­va tilai­suus sijoi­tuk­seen tai omaksi kodiksi, toimi nopeas­ti ja varaa omasi!
Taloyhtiö tullaan toteut­ta­maan RS-kohteena ja ennak­ko­mark­ki­noin­nin aikana jätetyt varauk­set eivät ole varaa­jil­le vielä sitovia.

 

 

Yhtey­den­ot­to

Täytä alla oleviin kenttiin tietosi ja jätä viesti, niin olemme sinuun yhteyksissä niin nopeasti kuin suinkin.

Ota yhteys myyntiin

020 754 5555

ville@sisco.fi