As Oy Haikkoon Tundrahanhi

Sisco KOTI Tundrahanhi on täy­del­li­ses­ti kalus­tet­tu ja varus­tel­tu.

Tundrahanhen vuo­kra­so­pi­muk­set ovat joustavia- ei pitkiä sopi­muk­sia, sopi­muk­set ovat tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevia 1 kk irti­sa­no­mi­sa­jal­la.

Yhteydenotto

Asunnon saa käyt­töön nopeas­ti, soita 020 754 5552  tai lähetä oheinen vuokra-asuntohakemus.

Vaivatonta asumista

2015 val­mis­tu­neen Tundrahanhen asunnot tar­joa­vat helppoa ja vai­va­ton­ta asu­mis­ta kaik­kiin tar­pei­siin.

  • helppoa pit­kä­ai­kais­ta tai lyhy­tai­kais­ta asu­mis­ta
  • tila­päi­nen asunto tois­tai­sek­si
  • väliai­kai­nen asunto asun­non­vaih­to­ti­lan­tees­sa
  • pro­jek­tia­sun­to
  • vaki­nai­sen asunnon put­ki­re­mont­ti
  • oman asunnon vesi- tai kiin­teis­tö­va­hin­got
  • opis­ke­lu
  • muut­tu­neet elä­män­ti­lan­teet

Asumaan pääset nopeas­ti, jopa samana päivänä. Asunnot ovat täy­del­li­ses­ti kalus­tet­tu­ja ja varus­tel­tu­ja, joko lyhyt- tai pit­kä­ai­kai­seen tar­pee­seen. Vuokraan sisäl­ty­vät kaikki kalus­teet, astian­pe­su­ko­ne, pyy­kin­pe­su­ko­ne, TV, astias­tot, kahvin- ja veden­keit­ti­met ja jopa lii­na­vaat­teet.
Vuokrahinta pitää sisäl­lään myös kaikki asu­mi­sen kulut: net­tiyh­teys, sähkö, vesi, läm­mi­tys ja auto­paik­ka läm­pö­tol­pal­la.

Asuntoa on myös mah­dol­lis­ta vaihtaa samassa koh­tees­sa olevaan isom­paan tai pie­nem­pään asun­toon.

Tundrahanhi on asu­mi­sen help­pout­ta par­haim­mil­laan ja asu­mi­ses­ta ei tule yllät­tä­viä kulue­riä!