As Oy Rajamäen Tornitie 2

Asunto Oy Rajamäen Tornitie 2 on Mäenpään pien­ta­loa­lu­eel­le raken­net­ta­va asunto-osakeyhtiö, johon val­mis­tuu 1-tasoisia erillistalo- ja rivi­ta­lo­ko­te­ja. Asuntojen suun­nit­te­lus­sa on pyritty tehok­kaa­seen tilan­käyt­töön ja raken­ne­ma­te­ri­aa­li­va­lin­nois­sa hen­git­tä­viin ja eko­lo­gi­siin vaih­toeh­toi­hin.

Yhtey­den­ot­to

Täytä alla oleviin kenttiin tietosi ja jätä viesti, niin olemme sinuun yhteyksissä niin nopeasti kuin suinkin.