As Oy Klaukkalan Nuhanenä

As Oy Klaukkalan Nuhanenä, Pikimetsäntie 11, val­mis­tuu Valkjärven lähei­syy­teen Nurmijärven suo­si­tul­le asui­na­lu­eel­le Klaukkalaan.

Klaukkalan asui­na­lue on nopeas­ti kasvava taajama, jossa on run­saas­ti pien­ta­loa­luei­ta. Alueella on moni­puo­li­set jul­ki­set sekä yksi­tyi­set pal­ve­lut ja pal­ve­lui­den­li­säk­si alue tarjoaa myös lois­ta­vat ulkoilu- ja urhei­lu­mah­dol­li­suu­det sekä erin­omai­set kul­ku­yh­tey­det esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­le.

Ota yhteys asuntomyyntiin

Carita Turunen

050 411 5518

carita@sisco.fi

As Oy Klaukkalan Nuhanenä

As Oy Klaukkalan Nuhanenä on 61:stä asun­nos­ta koos­tu­va yhtiö, joka raken­tuu omalle ton­til­le ja tullaan liit­tä­mään kau­ko­läm­pö­verk­koon.

Asuntokoot:

1h+kt+s / 26 m2

3h+kt+s / 54  m2

4h+kt+s / 82 m2

Yhtey­den­ot­to

Täytä alla oleviin kenttiin tietosi ja jätä viesti, niin olemme sinuun yhteyksissä niin nopeasti kuin suinkin.

Ota yhteys asuntomyyntiin

Carita Turunen

050 411 5518

carita@sisco.fi