As Oy Järvenpään Peltotilkku

Asunto Oy Järvenpään Peltotilkku on Peltolan pien­ta­loa­lu­eel­le raken­net­ta­va asunto-osakeyhtiö, johon val­mis­tuu 1-tasoisia eril­lis­ko­te­ja ja rivi­ta­lo­ja, sekä 2- ker­rok­sia luh­ti­ta­lo­ko­te­ja. Muuttamaan pääsee syk­syl­lä 2017.

Asuntojen suun­nit­te­lus­sa on pyritty tehok­kaa­seen tilan­käyt­töön ja raken­ne­ma­te­ri­aa­li­va­lin­nois­sa hen­git­tä­viin ja eko­lo­gi­siin vaih­toeh­toi­hin. Ilmanvaihto perus­tuu pai­no­voi­mai­seen ilman­vaih­toon, jota tehos­te­taan kes­ki­te­tyl­lä LTO- järjestelmällä/liesituulettimilla. Tämä takaa miel­lyt­tä­vän sisäil­man.
Lämmityksen ener­gia­läh­de on kau­ko­läm­pö ja asunnot läm­piä­vät ener­gia­te­hok­kaal­la Itulan Itugraf-kattolämmitysjärjestelmällä.

Yhtiön ulko­ka­toil­le asen­ne­taan suuri määrä aurin­ko­säh­kö­pa­nee­lei­ta, joiden säh­kö­tuot­to syö­te­tään suoraan yhtiön käyt­tö­säh­köön ja mah­dol­li­nen yli­jää­mä myydään säh­kö­lai­tok­sel­le val­ta­kun­nan verk­koon. Menetelmä pie­nen­tää tas­a­puo­li­ses­ti kaik­kien säh­kö­las­ku­ja.

Peltola on vehreä, rivi­ta­lo­mai­nen kau­pun­gin­osa, joka sijait­see n. kolmen kilo­met­rin päästä Järvenpää kes­kus­tas­ta. Laurilan pal­ve­lut ovat noin lähie­täi­syy­del­lä, kouluun on n. 700 m, lähi­kaup­paan n. 800 m ja juna-asemalle n. 2 km. Paavonpolun lenk­ki­mai­se­mat ovat aivan vie­res­sä. Uimahalli ja jää­hal­li ovat käve­ly­mat­kan päässä.

Myynnin yhteystiedot

Ville Heikkinen
040-731 1446
puh. 020 754 5555
ville@sisco.fi

As Oy Järvenpään Peltotilkku

Huoneistojakauma on 18 kpl yksiöi­tä luh­ti­ta­los­sa, 4 kpl kol­mioi­ta luh­ti­ta­los­sa, 3 kpl 3h,k,s rivi­ta­los­sa, 6 kpl kolmen huoneen ja keit­tiön asun­to­ja eril­lis­ta­los­sa, sekä 10 kpl neljän huoneen ja keit­tiön asun­to­ja eril­lis­ta­lois­sa.

Kaikkiin asun­toi­hin kuuluu oma sauna.

Erillistaloihin, sekä luh­ti­ta­lo­jen poh­ja­ker­rok­sen asun­to­jen yhtey­teen kuuluu oma piha-alue.

Vapaat asunnot löydät Oikotie ja Etuovi pal­ve­luis­ta (linkki oikeal­la).

Yhtey­den­ot­to

Täytä alla oleviin kenttiin tietosi ja jätä viesti, niin olemme sinuun yhteyksissä niin nopeasti kuin suinkin.

Myynnin yhteystiedot

Ville Heikkinen
040-731 1446
puh. 020 754 5555
ville@sisco.fi