Haikkoon Jalkahanhi

As Oy Haikkoon Jalkahanhi on Porvoon län­si­puo­lel­le hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­le päi­vä­ko­din viereen raken­net­ta­va uusi talo­yh­tiö, joka käsit­tää yhteen­sä 30 huo­neis­toa.