Massiivipuusta valmistettuja koteja

Lan­see­raam­me Sisco-puukerrostalo­malliston

Ja tästä olemme enemmän kuin innois­sam­me. Suunnittelemamme muut­to­val­mis puu­ker­ros­ta­lo­mal­lis­to on rää­tä­löi­tä­vis­sä eri tar­pei­siin ja saa­ta­vil­la useassa eri väri­vaih­toeh­dos­sa. Ensimmäiset moduu­leis­ta ja ele­men­teis­tä kootut puu­ker­ros­ta­lom­me val­mis­tu­vat pian. Lue lisää ja ota yhteyt­tä, ensim­mäi­sis­sä asutaan kohta!
Tule uuteen kotiin

Me Siscolla raken­nam­me talot mas­sii­vi­puu­mo­duu­leis­ta. Huonemoduulit val­mis­te­taan teh­taas­sam­me kui­vis­sa sisä­ti­lois­sa ja kasa­taan nopeas­ti par­hail­le pai­koil­le ihmisen olla, mennä ja tulla. Samalla lai­tam­me kuntoon myös piha-alueet ja teras­sit. Teemme koteja, joissa on hyvä elää.

Tervetuloa löytämään omasi!

Sisco-kodit

Osta Sisco-koti omak­se­si, tai vuokraa. Molempi hyvä. Sisco-kodit ovat kaikki vii­mei­sen päälle suun­ni­tel­tu ja mas­sii­vi­puu­mo­duu­leis­ta fik­sus­ti val­mis­tet­tu. Siksi ne eivät ole kal­lii­ta vaan eko­lo­gi­sia ja eko­no­mi­sia.